AutoMapa XL (Polska)

AutoMapa XL - PolskaAutoMapa Polska XL to najpełniejsza, najdokładniejsza i najpopularniejsza na rynku mapa nawigacyjna Polski.

Zawiera wszystkie informacje niezbędne w skutecznej nawigacji drogowej.

Sercem produktu jest kompletna wektorowa mapa dróg prowadzących do wszystkich miejsc zamieszkania w Polsce. Zawiera wszystkie kategorie dróg od autostrad, poprzez drogi szybkiego ruchu, drogi międzynarodowe i krajowe, aż po drogi lokalne, a nawet gruntowe i leśne.

Pierwsza wersja, opublikowana w 2003 roku, wykonana została na podstawie wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 udostępnionej przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP. Informacje z map topograficznych były sukcesywnie weryfikowane z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych oraz pomiarów w terenie, co pozwoliło stworzyć najdokładniejszą i najpełniejszą na rynku mapę dróg Polski.

Ze szczególną starannością przygotowane zostały plany nawigacyjne wszystkich polskich miast. Wykonane na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych, zapewniają dokładność odpowiadającą 1:5 000 dla map papierowych, czyli ok.1m w terenie.
Plany nawigacyjne, oprócz dokładnej siatki ulic, zawierają również szczegółowe informacje opisujące sytuację drogową: kategorie i kierunkowość ulic, oznaczenie dróg wielopasmowych, ronda, place z nazwami, podział na dzielnice, tereny zielone (parki, skwery), rzeki i cieki wodne oraz tereny przemysłowe.

Absolutnie unikatową cechą AutoMapy są dokładne, punktowe adresy. Mapy innych producentów posługują się adresami przybliżonymi wyliczanymi na podstawie informacji o numerach posesji przy skrzyżowaniach ulic. W małych miejscowościach informacje takie są często wystarczająco dokładne, jednak nie sprawdzają się w dużych miastach. Dlatego właśnie punktowe precyzyjne adresy zawarte w AutoMapie cieszą się tak dużym uznaniem kierowców taksówek.

Użytkownicy AutoMapy, jako jedyni mają możliwość wykorzystania w nawigacji trójwymiarowych wizualizacji budynków w blisko 700 miastach i miejscowościach w Polsce, oraz precyzyjnych obrysów poszczególnych pozostałych budynków w pozostałej części kraju.

Bardzo ważnym elementem map są tzw. Punkty Użyteczności Publicznej (POI). Codziennie aktualizowana przez portal społecznościowy miplo.pl  ich blisko 400 tysięczna baza zawiera nie tylko bazę fotoradarów, niebezpiecznych miejsc, czy stacji benzynowych, ale również bazy hotelowe, gastronomiczne i inne, zgromadzone w niemal 1000 kategoriach tematycznych.

Mapy nawigacyjne

 dokładność nominalna map w największych miastach  [m] 1
 dokładność poza największymi miastami  [m] 5-12
 drogi wszystkich kategorii  [km] 663 477
 stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania  % 100%
 drogi gruntowe  [km] 374 139
 autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy)  [km] 2 653
 miejscowości i osady  szt 116 413
 nawigacyjne plany miejscowości i miast  szt 51 914
 procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości  % 86%
 nawigacyjne plany miast  szt 908
 procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi  % 100%
 miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi  szt 7 043
 procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami  % 75%
 miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami  szt 908
 procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami  % 100%
 miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic  szt 7 908
 miejscowości z budynkami 3D (z wysokością)  szt 1 055
 miasta z budynkami 3D (z wysokością)  szt 64
 miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi  szt -
 procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi  % -
 kształty pojedynczych budynków (2D i 3D)  szt 3 172 539
 kształty poszczególnych budynków (3D)  szt 1 366 549
 adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe)  szt 3 183 093
 obszary zabudowy  szt 287 301
 obszary użyteczności publicznej i przemysłowej  szt 52 543
 punkty użyteczności publicznej (POI)  szt 640 747
 jeziora  szt 53 121
 rzeki i cieki wodne (kanały, etc.)  [km] 137 116
 obszary leśne  szt 158 428
 linie kolejowe  [km] 29 900
 przejazdy kolejowe (ostrzeganie!)  szt 14 412
 sygnalizacja świetlna  szt 22 141
     
Stan na dzień   15.06.2012

AutoMapa Polska XL zawiera plany nawigacyjne ponad 14 tys. miejscowości. Pełną ich listę możesz sprawdzić w lokalizatorze internetowym Targeo.pl. Jednocześnie, w związku z dynamicznym rozwojem AutoMapy pragniemy zaznaczyć, że mapa wykorzystywana w serwisie Targeo.pl może się różnić od tej wykorzystywanej w najnowszych wersjach programu AutoMapa.Wspólnie z Targeo.pl pracujemy nad tym by wersja map wykorzystywana w Targeo.pl była jak najbliższa najnowszej wersji map publikowanych w AutoMapie.