Zasady Subskrypcji

Zakup subskrypcji przedłuża dostęp do aktualizacji programu oraz odpowiednich map na kolejnych 12 miesięcy, licząc od momentu wygaśnięcia poprzedniej subskrypcji.

Czym jest subskrypcja?

Subskrypcja upoważnia do pobierania aktualizacji map oraz programu. Jeśli na opakowaniu nie zaznaczono inaczej, kupując licencję jednocześnie otrzymuje się 12-miesięczną subskrypcję. Gdy termin subskrypcji upłynie, nadal można korzystać z ostatnio pobranej wersji programu i map. Traci się jednak prawo do pobierania kolejnych, nowszych aktualizacji. Aby przedłużyć dostęp do aktualizacji należy kupić kolejną subskrypcję (na kolejny okres).

Jak działa subskrypcja?

Kupując kolejną subskrypcję można pobierać i instalować aktualizacje programu AutoMapa i map nawigacyjnych przez kolejne 12 lub 24 miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia poprzedniej subskrypcji. Zwracamy uwagę, że okres przedłużenia subskrypcji biegnie od momentu wygaśnięcia poprzedniej, a nie od daty zakupu nowej subskrypcji. Jeśli jednak po zakupie subskrypcji lub upgrade (na 12 miesięcy) subskrypcja byłaby krótsza niż 1 miesiąc (w związku z tym, że jest przedłużana od dnia wygaśnięcia poprzedniej subskrypcji a nie dnia zakupu), zostaje ona automatycznie przedłużona na 1 miesiąc od daty zakupu. W przypadku zakupu subskrypcji 24 miesięcznej, jeśli po zakupie subskrypcji byłaby ona krótsza niż 13 miesięcy (w związku z tym, że jest przedłużana od dnia wygaśnięcia poprzedniej subskrypcji a nie dnia zakupu), zostaje ona automatycznie przedłużona na 13 miesięcy od daty zakupu.

Zasady odnowienia subskrypcji

Aby skorzystać z odnowienia subskrypcji, należy być posiadaczem zarejestrowanej licencji programu AutoMapa. Warunkiem niezbędnym do przedłużenia subskrypcji jest podanie numeru licencji oraz adresu e-mail, na który licencja została zarejestrowana oraz okres od wygaśnięcia subskrypcji nie może być dłuższy niż 24 miesiące (po przekroczeniu tego okresu subskrypcji nie da się przedłużyć. Należy zakupić nową)

Zakupu subskrypcji można dokonać:

  • w przypadku chęci wykupienia subskrypcji dwuletniej, najwcześniej na 45 dni przed terminem wygaśnięcia aktualnej subskrypcji
  • w przypadku chęci wykupienia subskrypcji rocznej, najwcześniej na 411 dni przed terminem wygaśnięcia aktualnej subskrypcji

Wynika to z zasady 777 dni ważności subskrypcji, co oznacza, że subskrypcja po przedłużeniu nie może być ważna więcej niż 777 dni.